ایراج را به جهان معرفی کنیم

یکی ازراههایی که می شود ایراج را به ایرانیان ومردم جهان معرفی کرد .نوشتن متن هایی به زبان انگلیسی است .توصیه حقیر اینست کسانیکه می توانند مطلب به زبان انگلیسی بنویسند هرروز یا هرهفته گوشه ای از قدمت تاریخی ایراج ویا سرو ایراج واماکن ازقبیل مزرعه ها وجاهای دیدنی را دروبلاگ منعکس نمایندو. کسانیکه از سراسر جهان دنبال اماکن تفریحی می گردند فقط کاردارد دوستان موقعیت جغرافیایی ایران رادرقاره آسیا مشخص ودرکنار آن ازروستای ایراج وموقعیت جغرافیایی آن درایران یادکنند . طبیعی است با سرچ کلمه باستانی ویا گردشگری به زبان لاتین ایراج هم درصفحه گوگل درج می شود واین کاربسیاربزرگی برای شناسایی ایراج وجذب توریست .

 

مطلب دیگر دررابطه با برنامه های حسینیه است که 4شب است باتلاوت آیات قرآن شروع وبا حضور تعدادی ازهمشهریان واهالی شهرک نوحه خوانی می شود .بعد ازنوحه خوانی چای پخش می شود ودرپایان هم فضایل حضرت زهرا بمدت یک ربع ذکر می گردد.با ذکر مصیبت به آنحضرت ساعت 30/22خاتمه می یابد.شب گذشته بانی حسینیه برادرمحمد رضا رفیع فرزند حسن رضاقلی وشب قبل ترآن بانی خسرو نجفی فرزند حاج محمد رضا بود وشب قبل آن بانی حاج محمد حسین مسعود واولین شب نیز حاج محمد دانا بانی بود برای سلامتی این عزیزان وخانواده محترمشان وآمرزش امواتشان صلوات برمحمد وآل محمد .التماس دعا

/ 0 نظر / 2 بازدید