مقام مادر

باسلام به همه احترام کنندگان به مادر توجه شمارا به این روایت بسیار زیبا وعبرت انگیز جلب می کنم

هدیه به همه مادران عزیز

یکی از جوانان عهد رسول اعظم اسلام، علقمه نام داشت . این جوان اهل تهجد ونماز شب بود . تا زمانیکه ازدواج نکرده بود بسیار به مادر احترام می کرد ومورد تفقد خود قرارمی داد. بنابه توصیه مادر ازدواج کرد وبعد ازمدتی مریض شد ودر بستر مرگ قرارگرفت . لحظات جان دادن فرارسید به پیامبر خبر رسید که علقمه درحال احتضار است . رسم پیامبر این بود که هریک از امت خود که بیمار می شد حتی الامکان به عیادت او می رفت وبیشر درموقع جان دادن به بالین آنها حاضر می شدند وبه محتضر شهادتین را تلقینمی نمودند . پیامبر اعظم با شنیدن خبر بیماری ودردرحال احتضار بودن علقمه به منزل ایشان تشریف بردند ومشاهده نمودند که رنگ چهره علقمه عوض وبرافروخته شده به ایشان فرمودند بگو لا اله الاالله علقمه نتوانست بگوید وزبانش لال شده بود حضرت فرمود .  مادرش درقید حیات است گفتند آری . فرمود بروید ومادر این جوان را بگویید بیاید . مادر به محضر رسول اکرم (ص)رسید . حضرت فرمود جوانت درحال مرگ است . ونمی تواند شهادتین را بگوید . آیا درنمازش کوتاهی کرده ؟ عرض کرد نه یا رسول ا... ایشان اهل نماز شب هم بوده .فرمود ازایشان ناراضی هستید ؟ عرض کرد آری فرمود به چه علت ؟ عرض کرد تا زمانیکه ازدواج نکرده بوده بسیار حرمتم را نگه می داشت اما اززمان ازدواج احساس می کنم درحقم کم لطفی نموده ومثل سابق با من رفتار نمی کرد . حضرت فرمود اورا ببخشید تا بتواند شهادتین بگوید وراحت جان بدهد . مادر جوان عرض کرد نمی بخشمش . حضرت دستور دادند به اصحاب که بروید هیزم بیاورید . تا اورا بسوزانیم . مادرجوان گفت می خواهید اورا بسوزانید ؟ حضرت فرمود آری . گفت چرا؟ حضرت فرمود چون اگر جوان تو با این احوال بمیرد آتشی سوزانتر از آتش دنیا درانتظار اوست پس چه بهتر که اورا دراین دنیا بسوزانیم که قدری از گناهانش کم شود ودرآخرت عذاب کمتری ببیند. مادر با شنیدن این فرمایش رسول خدا عرض کرد نه من طاقت سوختن جوانم را ندارم واورا بخشیدم . بمحض راضی شدن مادر از جوان رنگ چهره جوان برگشت وصورتی نورانی پیدا کرد وشهادتین را بزبان جاری نمود واز دنیا رفت .

پس ای جوان فقط به زبان نگو پدر ومادرم را دوست دارم ودرعمل مخالف میل ایشان رفتار کن . ما که به قبر وقیامت وحساب وکتاب ایمان داریم باید ذره ای با رنجش پدر وخصوصا مادر نشویم که اگر چنانچه این اتفاق بفتد قابل جبران نیست .

برای سلامتی وتعجیل درظهور امام زمان صلوات . الهم صل علی محمد وآل محمد

/ 1 نظر / 32 بازدید
24

سپاس بابت مطلب زیبایتان/خداوند پدر و مادر شما را هم بیامرزد/یا علی (ع)