کرامتی ازشیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی

آقای حاج سید محمد حائری قائنی ازقول یکی ازدوستان خود نقل نمودند که شخصی آمد خدمت حاج شیخ عرض کرد دعا برای اولاد می خواهم . ایشان فرمودند صلاح تونیست اولاددارشوی .زیاد اصرارکرد.پرسیدند آیا حاضری اولاد دارشوی وکورشوی وپسرتودست ترابگیرد وعصا کش توشود وتوسائل به کف شوی ؟ عرض کرد بلی حاضرم . ایشان دعایی دادندوشخص مزبور صاحب پسری شد وگفت خودم دیدم آن شخص راکه کورشده وپسرش دست اورامی گرفت ودربازار می گرداندوگدایی می کرد

حکایت 28ازکتاب نشان ازبی نشانهاج2ص 62

برای سلامتی امام زمان صلوات

/ 0 نظر / 19 بازدید