چرا بعضی ها به حسینیه نمی آیند ؟

باسلام وقبولی طاعات وعبادات برادران وخواهران همشهری

سوالکه بعضی ازبنده وامثال بنده که بنوعی درحسینیه مسئولیت دارند می نمایند که چرا بعضی از همشهریها که درمنطقه خلیج خصوصا درجنوب خلیج سکونت دارند به حسینیه نمی آیند؟

البته پاسخ این است که بجای اینکه ازما سوال کنید بروید ازخودشان بپرسید

اما بنظر من عدم حضور این دسته ازهمشهریها ازچند حال خارج نیست .

1- ضعیف بودن حس ناسیونالیستی وملی

2- بی حالی وبی تفاوتی که بعضا بعد مسافت رابهانه می کنند

3- دیر ازسرکار می آیند ووقتی افطار می کنند حال بلند شدن از جای خودراندارند.

4- بهانه می کنند که مابه مسجد نزدیکتر هستیم وثواب نماز جماعت درمسجد بیشتر است

5- بنظرشان برنامه ها تکراری است وچیزی دستگیرشان نمی شود

6- انتظار دارند بصورت رسمی از آنها دعوت بعمل آید

7- اگر مسئولیتی به آنها داده شود حضورمی یابند وگرنه خودشان را بالاترازسطح حسینیه می بینند ومی گویند این چیزهایی که آنجا گفته می شود ما بیش ازآن رابلد هستیم

8- برنامه ها مطابق میلشان نیست ولی درعین حال وقتی از آنها تقاضای پیشنهاد برنامه بهتر داده می شوند چیزی درچنته ندارند.

9- توقع دارند تمام خواسته های آنها عملی شود بدون اینکه خودشان تلاش کنند وقدمی بردارند

10- همیشه نگاه منتقدانه دارند ونقد آنها براساس معیار بهتر شدن نیست بلکه قصدشان تخریب است

11- اگر تذکری به لحاظ بی نظمی وغیره به آنها داده شد قهر می کنند وشرکت نمی نمایند

12- درجهت افزایش سطح معلومات خود نیستند وتوقع دارندکه درتمام برنامه ها ازقبیل سخنرانی ، دعاخوانی ، روضه خوانی وتلاوت قرآن بلند گودراختیارشان قرارگیرد.

13- فقط چندشب ازماه رمضان رامقیدندازبرنامه شرکت نمایند آنهم توقع دارند درهمان اوقات بلند گودراختیارشان باشد .

14- اگر مسئولیتی ازقبل داشته اند وموظف به برگزاری تشکیل جلسات هستند یا بصورت فردی ویا گروهی خود پیش قدم نمی شوند وتوقع دارند که مجدداازآنها خواسته شود که چرا ارائه طریق نمی دهید .

15- متاسفانه صفت حسادت دروجودشان است وچشم دیدن کسی که به لطف خدا وجه ای اجتماعی دارد راندارند

16- ازشخص اینجانب خوششان نمی آید وتصور می کنند که بنده درحسینیه میدان به آنها نمی دهم

17-اگر کلاس آموزشی یا قرائت قرآنی باشد واز آنها غلطی گرفته شود ناراحت می شوند وباعث قهر آنها می شود.

18- اگر یک شب از فرزندشان که مثلا می خواهد قرآن بخواهد وخارج از موضوع تعریف شده بخواهد قرآن بخواند وبگوییم قابل قبول نیست به اوبرمی خورد.

19- اگر مبلغی که برای جایزه درنظرگرفته می شود کمی از دیگران فرزندش کمتر جایزه بگیرد سرزبان می گذارد وفرزندش رااز ادامه کار منع می کند.

20- اگر ازاونظری خواسته شد ونظرداد وعملی نشد گویا قرآن را پاره کردند.

اینها مواردی بود که بنظر بنده باعث ریزش افراد درحسینیه می شود.

شاید موارد مشابهی هم درذهن شما باشد که بنده ازآن بی خبر باشم .

یکی از دوستانی که درچندی پیش توفیق داشتم درسفر کربلا درمعیتشان باشم وایشان از مدیران مخلص کاروانهای عتبات است وبنده علاقه خاصی به ایشان پیداکردم وروابط خوبی با هم داریم خودش اهل رودبار است ولی خانمش اهل کچان نایین است حدود یک ماه قبل به تقدیر الهی یگانه فرزند ذکوردرسن 22سالگی دریکی ازشرکتهای خودروسازی ازدنیا رفت .قبل تشرف به کربلا که به او زنگ زدم با اوخداحافظی کنم متوجه شدم خیلی بهم ریخته است فرمود فلانی فرزندم از دنیا رفت وگوشی همراه بدلیل هنگ کردن تمام شماره ها پاک شده بود ودسترسی بشما پیدا نکردم خیلی دوست داشتم درمراسم فرزندم شرکت کنی وبرایمان بخوانی گفتم شاید مراسم جشنی بایش گرفته که چنین توقعی داشته گفت مبارک باشد که بغضش ترکید وگریه امانش نداد گفت پسرم به خدا ملحق شد .خیلی ناراحت شدم وبرایش طلب مغفرت نمودم وبه تسلیت گفتم .ایشان فرمود مراسم ختمش رادرحسینیه نایینی ها گرفتم با اینکه ایشان درراه آهن سکونت داشت وآدم سرشناسی بود وپست مهمی هم دارد که اگر می خواست معروفترین مساجد تهران را دراختیارش می گذاشتند ولی مراسم ختم رابا اینکه خودش شمالی بود درحسینیه نایینی ها گرفت براستی چرا؟ همان موضوع بند یک حس ناسیونالیستی وملی وهمشهری .

درپایان به عزیزان عرض کنم اگر بنده توفیق خدمت درحسینیه را پیداکردم تعهدی است که نسبت به خداوند متعال وائمه معصومین خاصه حضرت سید الشهداء دارم گرچه برای بنده خدمت کردن دراین زمینه درجاهای مختلف فراهم است ولی می گویم باید چراغ این حسینیه که این همه زحمت روی آن کشیده شده وپدران ومادرانی که با عرق جبین ودست پینه بسته بای ساخت آن کمک کرده اند خاموش نشود .منتی هم به کسی ندارم اگر همشهریهاهم کم لطفی می کنند ودربنامه ها شرکت نمی کنند مردم منطقه حضور فعالی دارند وخداراسپاسگزارم که دراوقاتی که درتهران هستم تمام نمازهای یومیه درحسینیه بجماعت اقامه می گردد وهم برایشان احکام می گویم هم موعظه هم تفسیر وترجمه قرآن وهم ذکر مصیبت وقطع یقین دارم روح عزیزانی که درساخت این حسینیه با ندازه خرید یک آجر مشارکت داشتند شاد می گردد وپروند ه انها باز است .

متذکر می گردد که رسول دانا هم کلاغ بیخ دنیا نیست که زنده بماند ودیریا زود به گذشتگان ملحق می شود .حالا شما خوشتان بیاید یا بدتان به خودتان مربوط می شود که باید درعالم آخرت پاسخگو باشید .

بحمدلله وام دارکسی نیستم وزندگیم ازاین راه تامین نمی گردد که ناراحت باشم ویا وابسته باشم حتی به مکان حسینیه وهروقت احساس کردید ویا احساس می کنید شخصی دیگر می تواند همین فعالیت ناچیز حقیررا انجام دهد معرفی نمایید با کمال میل می پذیرم وهرجا که خداوند متعال برایم مقدرکند تا زنده هستم فعالیت خواهم نمود

پوشیده نماید که اجرای همین برنامه ها که بنظر بعضی ها بی ارزش است حاصل ساعتها وقت وهزینه خرید کتاب ومطالعه است که بدون چشم داشت این وظیفه را به لطف خدا انجام می دهم

حالا عزیزان دوست دارند شرکت کنند دوست ندارند شرکت نکنند با اجبار وتهدید کسی نمی شود واداربه حضور درحسینیه نمود.

التماس دعا

   

/ 0 نظر / 36 بازدید