حدیث : امام صادق فرمود

یک حج بجاآوردن برتر است ازدنیا وآنچه درآن است ویک نماز واجب ازهزارحج برتراست .

امشب دعای پرفیض وروح بخش کمیل درحسینیه ۱۴معصوم با حضور کثیری ازهمشهریان وبسیجیان برگزار می گرد .

حسینیه ۱۴معصوم طبق سنوات گذشته ازاول ماه محرم تاپایان صفر اقدام به برپایی وبرگزاری مراسم سوگواری سالار شهیدان ورسول اکرم (ص) وامام مجتبی وامام رضا (ع) می نماید ومداحان اهلبیت مداحی نموده وپیرامون شخصیت این بزرگواران ومسایل اخلاقی سخنرانی میشود .

/ 0 نظر / 5 بازدید