روزه های واجب

1- روزه ماه مبارک رمضان

2- روزه قضا

3- روزه کفاره

4- روزه استیجاری

5- روزه نذر

6- روزه روزسوم اعتکاف

7- روزه بدل قربانی حج( کسیکه نتواند درحج قربانی کند باید ده روزروزه بگیرد که سه روزآن درمکه وهفت روزه آن را دروطن خودباید روزه بگیرد .

/ 0 نظر / 26 بازدید