السلام علیک یا رقیه بنت الحسین ع

با عرض تسلیت به پیشگاه قطب عالم امکان بمناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سه ساله ابی عبدالله الحسین ع درپنجم ماه صفر سال 61وعرض تسلیت به تمامی دوستداران اهلبیت عصمت وطهارت ع

شهادت جانسوز دردانه ابی عبدالله الحسین پس از25روزازشهادت سالار شهیدان وشهدای کربلا وتحمل تالمات روحی ولطمات جسمی توام با گرسنگی وتشنگی واسارت اهلبیت عصمت وطهارت ع ازکربلا تا کوفه وزندانی شدن درکوفه وسپس ازکوفه به سوی شام آنهم همراه با سرهای به نیزه شده شهدا وزخم زبانها وملامتها ودوری از پدر وبرادران وعموها و... پس ازساکن شدن درخرابه ای که نه سقفی ونه شمعی ونه فرشی ونه امکاناتی داشت درشب پنجم دراین منزل شوم واحساس دلتنگی بیش از حد با دیدن دختران شامی که دستهایشان دردستان پدران خودبود وازجلو خرابه گذر می کردندبه دق کردن آن سه ساله با دیدن سرمطهر ونورانی پدر درحالیکه ازپیشانی شکسته خون می ریخت وبرلب ودندان آن حضرت اثر چوب منحوس خیزران مشهود بود طاقت وقراررا ازاین زائر سه ساله که بادلی پرازغم واندوه وتجدید خاطرات حضور درمدینه منوره وقرارداشتن روی دامن پر مهرپدر درحالیکه لبهای نازکتر از گل خودرا برلبهای چوب خورده پدر قرارداده بود وبا سربریده درددل می کرد که بابا کدام ظالم مرادراین کودکی یتیم کرد وکدام ظالم محاسنت رابه خون سرت رنگین نمود وکدام ظالم رگهای گردنت رابرید. وای کاش کوربودم واین صحنه رانمی دیدم پدرچه کسی پشتیبان وحامی زنان دختران تو خواهد بود وچه کسی مارابه شهر جدمان بازخواهد گرداندو... روح قدسیش به عالم ملکوت پرواز کرد وداغی گران بردل عمه سادات وسید الساجدین واردشد.

ازخداوند متعال می خواهیم که ماراآنی ولحظه ای ازخود وقرآن واهلبیت عصمت وطهارت جدا نفرماید . آمین رب العالمین  

/ 0 نظر / 27 بازدید