کاش میدانستیم

باسلام کاش می دانستیم پاسخگوی مشکلات مردم درشهرستان وبخش خوروبیابانک کیست .شعارحمایت ازتولیدکننده توسطمسئولین محترم کشورازرئیس جمهورمحترم تاوزراونماینده همه اینست که دولت حامی تولید کننده وبوجودآورنده کاراست .الان باگذشت بیش ازیکسال ازتاسیس شرکت تعاونی آزاداندیشان روستای ایراج وفراهم کردن امکانات مقدماتی وجذب 5نفرنیروی انسانی کسی نیست که به حرفهای ما گوش کند.اگر نماینده محترم شهرستان تاقبل ازانتخابات دستی برآتش داشت وهرازچندگاهی دربین ایراجیان درتهران حاضرمی شد وشرکت آزاداندیشان را مورد حمایت قرارمی داد.ظاهرا با برگزاری انتخابات وپیروزی دکترحسنی درمجلس هشتم سرشان بسیارشلوغ شده ونه رئیس دفترشان ونه خودشان حاضر به پاسخگویی مسئولین شرکت نیستند. اگرپی گیری مطالبات بحق جرم است .به خدا پناه می بریم . اینجانب روزی نیست که با همراه دکتر حسنی تماس نگرفته باشم نه یکباربلکه چندین بارودرساعات مختلف متاسفانه جواب نمی دهند وپیامهایی راهم کهبرایشان ارسال می نمایم پاسخ نمی دهند.آقای رئیس اداره کارنایین وآقای فرماندار وآقای بخشدار بالاخره بااین همه دودندگی که شده وهزینه هایی که صورت گرفته تاجواز بهره برداری برای کارگاه موزاییک سازی شرکت صادرگردیده بفرمایید به کجا مراجعه کنیم سهمیه سیمان بما بدهند. درفروردین ما بعلت نداشتن سیمان بیش ازده روز کارگاه کارنمی کرد آیا می توانستیم به نیرویی که باهزارامید جذب شده بود جوابش کنیم .حالا بیش از20روزاست یکی از کارکنان شرکت دراصفهان پی گیر سهمیه سیمان است ولی تاکنون موفق نشده .نه استانداری جواب می دهد نه سازمان صنایع اصفهان .جناب آقای دکتر حسنی درنامه ای موانع موجود سرراه شرکت رابرایتان مکتوب کردیم بفرمایید کجا مراجعه نماییم .ما باهزارامید واردمیدان شدیم تلاش شبانه روزی داریم برای جذب نیروی انسانی باید طبق تعرفه بیمه عمل کنیم یک کارگر مبتدی راباید بیش از260000تومان حقوق ثابت بدهیم این درحالی است که حقوق پایه درهمه جای مملکت ماهی 219500تومان است .بااین هزینه قیمت تمام شده بالا می رود ودربخش خوروبیابانک کسی ازتولیدات استقبال نمی کند. خدایا توشاهد باش ما حقمان رامطالبه کردیم ولی کسی به ماپاسخ نمی دهد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
بماند بعدا میگم

شدیدا از رای دادن به ایشان متاسفم . هر چی کردیم خودمون کردیم . حقمونه هر بلایی که سرمون میاد .آقای حسنی ما دیگه شما رو نماینده خود نمی دانیم و با تمام ارزش و احترام که برایتان قائلم دیگر حتی نمی خواهم اسم شما رو هم بشنوم. آقای دانا شما هم از ایشان دیگر انتظاری نداشته باشید .از ایشان برای ما دیگر آبی گرم نمی شود وهیچ کسی هم نمی تواند ایشان را مجاب نماید که به وظایفش عمل نماید. خدایا به تو پناه می بریم

ق

الان دیگه کسی برای رضای خدا کار نمی کنه و فقط فکر منافع مالی خودشان هستند تا رای نیاوردند هزار وعده و وعید می دهند و به مجالسی که دعوتشان میکنند میروند و قولهای می دهند ولی همین که خرشان از پل گذشت و به خانه ملت رفتند(دکتر حسنی) همه چیز یادشان میرود و نمی دانند که در برابر این مردم و خون شهدا مسئولند و فردای قیامت باید جواب بدهند خدا به راه راست هدایتشان کند.