چرا اخبارتعاونی رادروبلاگ می نویسم

باسلام به همه منتقدین این موضوع
چون سایت شرکت درحال بازسازی است وبنده مکان ورود به سایت راجهت نوشتن مطالب ندارم اینکاررا دروبلاگ انجام می دهم بمحض راه اندازی سایت انشا الله همه اخباردرآن خواهم نوشت.
شرکت درانتخابات ازتکالیف شرعی است. با حضورسبز خود درانتخابات مرحله دوم وانتخاب نماینده اصلح دین خودرا به امام وشهیدان ادانماییم .
جناب آقای دکتر حسنی مطالبات بحق مردم ایراج . شامل :

۱-زیرساخت وآسفالت گدار نتک

 ۲- ایجاد ورزشگاه درایراج

 ۳- اختصاص دکتر دائمی به ایراج

 ۴- ایجاد فاضلاب درروستا

 ۵- شهرستان شدن خور
۶- بخش شدن یکی از روستاهای جنوبی بویژه ایراج

 ۷- اختصاص بودجه عمرانی وگردشگری 

۸- مصوب نمودن ناحیه صنعتی 

۹- اختصاص بودجه برای بازسازی قلعه

 ۱۰- حمایت همه جانبه ازشرکت آزاداندیشان ایراج درجهت ایجاداشتغال وتولید وتخصیص بودجه برای مشاغل زود بازده خواسته های مردم ایراج است .

امید است به آن توجه شود وبزودی شاهد شکوفایی وسرسبزی منطقه باشیم .  

/ 1 نظر / 6 بازدید
بچه کویر

شکوفایی و رونق گرفتن ایراج یعنی شکوفایی روستاهای منطقه ایراج را به روزهای پرفروغ گذشته اش باز میگردانیم