مقایسه عید نوروز با ماه مبارک رمضان

ازرسومات وفرهنگ مردم ایران است که ازچند ماه مانده به عید نوروز خودرابرای استقبال ازسال نوآماده می کنند .

خرید لباسهای نو، خرید تنقلات ، شیرینیجات ،میوه جات ،تغییردردکوراسیون منزل ، تعویض لوازمات منزل که تاحدودی ازمد افتاده ، ازقبیل : تلویزیون ، یخچال ، فرش ، ماشین لباس شویی ، مبلمان ، پرده هاوخیلی چیزهای دیگر وازهمه مهمتر خانه تکانی ، شستن فرشها ، پرده ها ، لباسها ودادن به خشکشویی ها برای اتو زدن و...

ازنظر معنوی : بهانه ای برای یافتن آشتی با افرادی که با آنها قهر بوده ایم ویا کمتر به آنها سر می زدیم ویا تماس تلفنی نداشتیم وتلاش برای برقراری الفت وانس ومحبت به همدیگر از فامیل گرفته تا دوست وآشنا وهمکار وهمسایه

همه ی این رفتارهادبنوعی پسنیدیده است واگر اسراف صورت نگیرد مورد تایید دین وعقل نیز می باشد .

همه ی این کارها راانجام می دهیم ودلخوشیم که عید نوروز دارد می آید وتلاش می کنیم سطح زندگیمان نسبت به همقطاران کمتر نباشد .

بعضی ها هم ازروی چشم وهم چشمی کارهایی می کنند که نان آورخانواده را تاخرخره مقروض می کنند که همه چیزشان یکه باشد و پزی بدهند .

اما اینهارا نوشتم که توجه عزیزان را به غربت ماه مبارک رمضان جلب کنم . غیر از قشری بسیار محدود وخیلی محدود که عشق بندگی خدادارند ولحظه شماری می کنند برای ماه مبارک رمضان تا بدون قید وبند بندگی خدا کنند ، سایرین را تب ماه رمضان ازاوایل ماه شعبان می گیرد وهرچه به روزهای پایانی ماه شعبان نزدیک می شویم نگرانی را بیشتر درآنها می بینیم .

راستی چرا؟ خداوند درمیان ماههای سال سه ماه را گلچین کرده رجب رابرای خودش وبنام خودش وشعبان را برای پیامبراعظمش رسول خدا حضرت محمدبن عبدالله (ص) وماه مبارک رمضان را برای امت پیامبر آخرالزمان قرارداده است تا ازبرکات ونعماتی که برای آنها مقررفرموده بهره ببرند. اما حیف وبی نهایت حیف که این امت قدرخودرا نشناخته وماه مبارک رمضان رابرای خود باعث اسباب دردسر ومحدودیت می پندارد وخلاصه اینکه همه چیز را درشهوت شکم می بیند .

دراین روزها خیلی دلم می سوزد به افراد مختلف که نگاه می کنم می بینم اشتیاقی برای استقبال از ماه رمضان از خود نشان نمی دهند .ماهی خداوند بزرگ این همه عظمت رادرآن قرارداده است . کاش به اندازه  یک جوآن رفتارهایی راکه برای استقبال از نوروز انجام می دهند برای ماه رمضان انجام می دادند .

ماه رمضانی دارد می رسد که غربت تمام وجودش را گرفته وآغوشی برای استقبال از آن گشوده نمی شود .

به حقیقت فردای قیامت درمحضر رب العالمین وشکایت این ماه پرخیر وبرکت وگلایه نمودن از بی توجهی مابه او درمحضرخدا چه پاسخی داریم . والله اعلم   

/ 0 نظر / 70 بازدید