تبدیل گناه به حسنه

با راءفت و زرحمت بى منتهاى خویش  به واسطه توبه ، انسان نه تنها تاریکى گناه را برطرف مى کند، بلکه بجایش نور طاعت جایگزینش مى شود و گناه مبدل به ثواب مى گردد چنانچه حضرت حق جلّ جلاله در قرآن سوره فرقان آیه 70 فرموده :
الا مَنْ تابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صالِحا فَاُولئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیَّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُورا رحیما
مگر آن کسانیکه (از گناه ) توبه کنند و ایمان (بخدا) آورند و عمل صالح بجا آورند پس خدا گناهان آنها (گنه کارانى را که توبه کرده اند) را مبدل به حسنات گرداند زیرا خداوند در حق بندگانش بسیار آمرزنده و مهربان است .

 اى آنکه هرچه بنده بخواهد عطا کنى                 هر درد بى دواى ضعیفان دواکنى

از لطف وجود و بخشش و از فضل و از کرم           مخلوق خویش را همه از خود رضا کنى

با راءفت و ز رحمت بى منتهاى خویش                  بیگانه را به درگه خود آشنا کنى

در حیرتم که من خجلم از گناه خویش                  مولا توئى ، زبنده عاصى حیا کنى

                                     عبد گریزپاى تواءم نادم آمدم

/ 0 نظر / 27 بازدید