حدیث

ازامام حسین (ع) درباره فضیلت سوال شد.
فرمودند مالک زبان بودن وبذل نیکی         (بلاغه الحسین) ص ۳۳۲

/ 0 نظر / 5 بازدید