مجلس یادبود مرحومه حاجیه زینت موبد درحسینیه14معصوم ع

شب گذشته (روزسه شنبه ) مورخ 9اسفند با اعلام قبلی مجلس یادبودی از سوی اعضای متوسلین به 14معصوم ع در حسینیه ایراجیها برگزار گردید .

درپی اقدام خداپسندانه وخیر خواهانه فرزندان مرحوم حاج علی محمد معتمدی دررابطه با اهدائ یک قطعه زمین بمساحت 132مترمربع برای توسعه حسینیه 14معصوم ع اعضای هیئت متوسلین به 14معصوم برخود فرض دانستند که به پاس این حرکت ماندگار حداقل کاری که دراین برهه برایشان میسراست ومی تواند تسلی بخش دل بازماندگان مرحومه حاجیه زینت موبد باشد برگزاری مجلس یادبود است .گرچه زبان قاصراست ازاین ایثار فرزندان آن مرحومه لکن برای برداشتن اولین گام که بیانگر رضایت وخشنودی مردم ازاین اقدام آنان می باشد برگزاری مجلس یابود صورت گرفت .

این مجلس ساعت هشت ونیم شب با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط قاری خوش صوت قرآن کربلایی اسماعیل دانا انجام شد وسپس با مداحی گرم کربلای محمدحسن دانا وخواندن اشعاری دروصف وزحمات مادر خوانده شد و با ذکر مصیبت زهرای مرضیه سلام الله علیها تاساعت 9وبیست دقیقه ادامه یافت .

در40دقیقه باقیمانده مجلس برادررسول دانا با استفاده ازآیات وروایات درمورد عمل صالح وصدقات جاریه وبازماندن پرونده انسانهای نیکو کار بعدازمرگ از عمل شجاعانه وخالصانه فرزندان مرحوم حاج علی محمد معتمدی تشکر وبرای والدین این عزیزان طلب مغفرت وبرای آنان سعادت وحسن عاقبت از خداوند متعال مسئلت نمود .ودرادامه خطاب به حاضران درجلسه عنوان نمود که اکنون زمان آن رسیده است که آستین هارابالا زده برای تقویت منابع مالی هرکس درحد وسع خود قدم بردارد تا انشاء الله به حول وقوه خداوند درکوتاهترین زمان نسبت به توسعه حسینیه اقدام نمود.

 مجلس  با ذکر مصیبت دخت پیامبر ودعا برای گذشتگان خاصه مرحومه حاجیه زینت ساعت 10شب خاتمه یافت .

امید است همشهریان عزیز ودوستدارن اهلبیت عصمت وطهارت با اعلام آمادگی برای توسعه حسینیه بریکدیگر سبقت گرفته ودربخش نظرات با نام ونشان دراین امر سهیم باشند.

باردیگر برای شادی روح مرحومین حاج علی محمد معتمدی وحاجیه زینت موبد دعا می کنیم وبرای فرزندان آنان موفقیت وحسن عاقبت از درگاه حضرت حق مسئلت داریم .

ضمناازحضورفرزندان وداماد وبستگان آن مرحومه  و اعضای محترم هیئت متوسلین به14معصوم ع که از منطقه خلیج فارس  ،رباط کریم،تهرانسر،آریاشهر، مهرآبادجنوبی ،وسایر مناطق تهران بزرگ تشکر وقدردانی می گردد.

                                            هیئت امناء حسینیه 14معصوم ع  

/ 0 نظر / 28 بازدید