پیام تبریک

جناب آقای دکتر حسین حسنی
انتخاب شایسته جنابعالی بعنوان نماینده مردم شهرستان نایین وخوروبیابانک درمجلس هشتم شورای اسلامی موجب مسرت دلهای عاشقان ولایت وشیفتگان خدمت گردید .درود برمردم فهیم وبافرهنگ نایین وخوروبیابانک که با درنظر گرفتن معیارهای اصولی حماسه ای نوآفریدند وشخصیتی متواضع ومردم دوست رابعنوان وکیل خوددرمجلس هشتم برگزیدند .ضمن تشکر ازرقبای دکتر حسنی که با احساس مسئولیت ملی ومذهبی خود به انتخابات شوربخشیدند یقینا برنده اصلی درانتخابات مردم خونگرم وخداجوی نایین وخطه کویرهستند وامید است خداوند پاداش این فداکاری را به خلق کنندگان این حماسه عطا فرماید یقینا با توجه به تخصص وتجربه سایر کاندیدها میدان خدمت به مردم برای این عزیزان بازاست وجادارد ازتک تک عزیزان کاندید به لحاظ حضور خداپسندانه اشان تشکر ویژه نماییم .
برای دکتر حسنی نیز  توفیق خدمت وسعادت وسلامت ازذرگاه حضرت حق خواستاریم.
ازطرف هیئت موسس وهیئت مدیره وبازرسان واعضای شرکت تعاونی آزاذانیشان ایراج

/ 0 نظر / 5 بازدید