دستورالعمل رویت ماههای قمری

 برای نگاه کردن ودیدن هلال ماه درشب اول ویا شب دوم روایاتی وجوددارد که هرماه را با نگاه به چیزی خاص رویت نماییم .

مستحب است برای رویت ماه پرفیض رجب ماه رابا دیدن جامه سفید رویت کنیم .

 مستحب است برای رویت ماه عزیز شعبان ماه رابا نگاه به قرآن کریم رویت کنیم.

مستحب است برای رویت ماه مبارک رمضان ماه رابانگاه به اهل وعیال رویت کنیم.

التماس دعا

/ 0 نظر / 27 بازدید