اخبارشرکت آزاداندیشان

باسلام .روزگذشته مخازن ذخیره حلال به ایراج منتقل شد .
این مخازن جلو کارگاه شماره ۲شرکت پیاده شد.
تاچندروزدیگر انتقال مخازن به داخل کارگاه انجام وکار لوله کشی ونصب میکسچر ها انجام خواهد
مسئولیت این پروژه را آقای مهندس اشرف بعهده دارد.
علاوه برششصد متر تحویل کف پوش به دهیاری اردیب تقاضای ۴۰۰متر دیگر رادادهاند که دربرنامه تولید قرارگرفته
با پایان یافتن تولید قالبها درتهران وانتقال آنها به ایراج ازده روزآینده ظرفیت تولید کف پوش روزانه به ۸۰مترمربع خواهد رسید.
کارگاه یخ سازی نیز درحال تجهیز شدن می باشد
ازشنبه قراراست آقای شیخ کار بنایی این ساختمان راشروع نماید.
درپی پیشنهاد دهیارمحترم درخصوص تحریر نشریه ماهانه قراراست اعضای هیئت مدیره آزاداندیشان نیز نظر خودرا اعلام نمایند. برمحمد وآل اوصلوات

/ 0 نظر / 5 بازدید