جناب اشرف ازاصفهان

باسلام وعرض ارادت ازاینکه سری به وبلاگ شهید زدید سپاسگزارم .ازاظهارنظری هم که فرمودید ممنونم . امابرای روشن شدن موضوع مطالبی رابعرضتان می رسانم باشد که موثرواقع گردد.
فرموده بودید این عزیزانی که هیئت موسس شدند خجالت می کشندکه بگویندماایراجی هستیم ونیز فرمودید که اینها هرچند سال یک باربه ایراج می روندودرپایان اظهارنمودید که دوران جهل گذشته وباید ازهمه جوانان ایراج دعوت می کردیدو...
درمورد مطلب اول عرض کنم که شش نفری که اسامی آنها ذکرشده بود آقای مهندس علیرضا زاهداست که علاقه ایشان رابه ایراج بنده می دانم که دنبال یک تعطیلی دوروزه است که برود ایراج وسری به والدین بزند واوقات خوشی را بگذراند وبه ایراجی بودنش افتخارمی کند.
درمورد بنده زاده اینجانب نیز ازقدیم ضرب المثل است که گفتند اهل کجایی گفت هنوز زن نگرفته ام یعنی هرجا که زن بگیاهل آنجا هستم .وایشاننیز علاقه مندبه ایراج است وچندسال پیش حتی درخواست زمین مسکونی هم داده ولی هنوز واگذارنکرده اند
آقای دهیاراست که هم بزرگ شده ایراج است ودهیار وعلاقه مندبه وطن وپی گیریهایش رانسبت به روستا مشاهده می کنید.
آقای قاسم دانااست که ایشان هم مانند پدرومادرش علاقه مندبه ایراج وسالی چند نوبت به ایراج سفر می کند

آقای علی نجفی هم که هم خودش ایراجی است وهم همسرش
آقای عباس بهمن وامیریگانه هستند که این عزیزان هم والدینشان درایراج خانه وملک دارند واگر سالی دوبارنباشد حداقل درایام نوروز ایراج می آیند وبا توجه به آشنایی که بنده بااین عزیزان دارم اینکه ایراجی باشند نه تنها خجالت نمی کشند بلکه به آن افتخارهم می کنند.
درمورد مطلب سوم شما درست می فرمایید عصر جاهلیت گذشته ومردم بیدارند وباید هم همین طورباشد  شما که اهل کمال وفضیلت هستید بخاطرداشته باشید که ازنامبردگان دعوت خصوصی بعمل نیامده است که بشوندهیئت موسس ویا عنوان دیگر .شرکت آزاداندیشان هم که شکل گرفت حاصل تلاش تعدادجوانی بود که شاید چندجلسه برگزارکردند تابه نتیجه برسند وهمانها که درجلسات اولیه شرکت نمودند شدندموسس وبندگان خدا خوب هم درخشیدند وقت زیادی گذاشتند هزینه های زیادی هم کردندولی وقتی انتخابات شد تعدادی ازآنها رایشان کم بود ودرثانی اعضای هیئت مدیره طبق نظر وزارت تعاون نمی بایست از۵نفر بیشتر باشد البته باتوجه به تعداداعضا شرکت .الان هم درکنارهیئن مدیره تلاش می کنند وزحمت می کشند.
اگر تلاش آنهانبودقطعا امروز شرکتی وجود نداشت .
بنده برای استارت این موضوع واحساس نیاز این انجمن مشورتهایی بادوستان داشتم ونتیجه براین شدکه ازطریق وبلاگ اطلاع رسانی شود حالا بعضی از جوانان دسترسی به اینترنت نداشتند ویا اطلاع نداشتندبماندویا کارداشتندویا مسیرشان دوربود وهزاران دلیل دیگر .مابرای اینکه ازاولین جلسه نشت نتیجه ای گرفته باشیم پیشنهاددادیم که باتعدادکم نمی شود انتخابات کرد اما می توان بعنوان موسس به آقایان مسئولیت دادتا ازسایرجوانان دعوت کتبی بعمل آورند تادرجلسه بعد باحضورحداکثری بتوان میریت انجمن راانتخاب وکارراشروع نمود .گرچه هیچکدام ازاین عزیزان تمایلی به این مسئولیت نداشتند ولی با خواهش بنده ومهندس اشرف قبول نمودند که بعنوان جوانان ایراج کارراتارسیدن به نتیجه ادامه دهند.که جاداردتشکر شود . بنابراین دراینگونه کارها هیچگونه مناتفع مادی وجود ندارد وهیئت موسس بمحض انتخاب مدیریت انجمن مسئولیت خودرابه آنها محول می نمایند. شاید شما بپرسید که مگرشما قیم جوانان هستید که اینها رابعنوان هیئت موسس پیشنهادنمودید .که درجواب عرض می کنم خیر اما چون دراولین جلسه این هماهنگی رابنده انجام دادم وقصد ندارم که درجلسات بعدی حتی درجمع شما باشم نه بلحاظ اینکه شمارادوست نداشته باشم بلکه بخاطر اینکه من جوان نیستم که دراین جلسات باشم رسالت بند بنظرم تاهمین جابود وبس وادامه آن بعهده جوانان است . البته اگر روزی بنده رابعنوان مهمان دعوت نمودند باکمال میل در خدمت آنان خواهم بود. انشاءا...توانسته باشم شک شبهه جنابعالی وسایر عزیزانی که شاید نظرشماراداشته باشند برطرف نمایم .ازابرازلطف شما ممنونم .رسول دانا 

/ 2 نظر / 5 بازدید
ایراج عزیز

با درود پیشنهاد میکنم که جوانان اصفهان و یزد و هر جای دیگری هم برا خودشون جلسه بذارن و انجمن تشکیل بدن ولی به نظر اینجانب هیچکدام نماینده واقعی جوانان ایراج نیستند.هر کدام نماینده گروهی از جوانانند. با تشکر خجه

بماند بعدا میگم

اگر بدین منوال پیش بره دیگه نباید منتظر همایش و جلسه ویا تبادل اطلاعات در خصوص ایراج باشیم.اصلا خداوکیلی هر کس که میاد جلو کاری انجام بده از همون اول اینقدر بد اخلاقی و شمشیر از رو بستن شروع میشه که آدم عطایش را به لقایش میفروشه(قبول دارم که در ره منزل لیلی خطرهاست...) بنده با این که این جلسه را چه کسانی برگزار کنند هیچ مشکلی ندارم . حاج رسول هم که گفته فقط استارت کار را میزنه و دیگر شرکت نمیکنه اگر کس دیگری هست باسم الله بیاد جلو ... آخه یکسری آدم ها خودشون هیچ کاری انجام نمی دهند و تا یه کاری شروع میشه فقط نق میزنند بابا بشکنید این تابوی حسادت و بد اخلاقی را .